Opening Times

 
8 Beresford Street Reception
Monday to Saturday
11:00 – 22:00
Emergency contact number available for assistance outside of these hours.
Sunday check-in available by arrangement.
Out-of-hours access available with your room key.
 
Banjo Bar
Monday to Saturday
11:00 – 22:00 (Sometimes later – licensed until 01:00)
 
 
Banjo Dining Room & Brasserie
Monday to Saturday Lunch
12:00 – 14:00
Monday to Thursday Dinner
18:00 – 21:00
Friday and Saturday Dinner
18:00 – 21:30
Closed every Sunday and on Bank Holiday Mondays
 
 
Opening Times during the Pandemic
Please note that there may be times when we have to close at short notice, such as in the event of staff members needing to isolate with covid. We’ll always do our best to stay open, but if we don’t have enough staff to give you a great experience, we will have to temporarily close. In any such instances, we’ll update our website and we will contact everyone with a booking personally to make new arrangements.

Liên Hệ

Địa chỉ

8 Beresford St,
St Helier,
Jersey,
JE2 4WN

Điện Thoại

+44 1534 850 890

Email

eat@banjojersey.com

Vị trí

Gọi Chúng Tôi

+44 1534 850 890

Chọn ngôn ngữ

Hình ảnh có nhãn Google Translate Logo
Cài đặt cookie
Cookie được sử dụng để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Điều này bao gồm hiển thị thông tin bằng ngôn ngữ địa phương của bạn nếu có và phân tích thương mại điện tử.
Cookie cần thiết

Cookie cần thiết là điều cần thiết để trang web hoạt động. Vô hiệu hóa các cookie này có nghĩa là bạn sẽ không thể sử dụng trang web này.

Cookie ưu tiên

Cookie ưu tiên được sử dụng để theo dõi các tùy chọn của bạn, ví dụ: ngôn ngữ bạn đã chọn cho trang web. Vô hiệu hóa các cookie này có nghĩa là tùy chọn của bạn sẽ không được ghi nhớ trong lần truy cập tiếp theo của bạn.

Phân tích cookies

Chúng tôi sử dụng cookie phân tích để giúp chúng tôi hiểu quy trình mà người dùng trải qua từ khi truy cập trang web của chúng tôi đến khi đặt phòng với chúng tôi. Điều này giúp chúng tôi đưa ra quyết định kinh doanh sáng suốt và đưa ra mức giá tốt nhất có thể.

Cookie được sử dụng để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Điều này bao gồm hiển thị thông tin bằng ngôn ngữ địa phương của bạn nếu có và phân tích thương mại điện tử.
Chính sách